Iqtidorli o‘quvchilar zaxirasi

Iqtidorli o‘quvchilar zaxirasi haqida ma‘lumot 24.11.2019 holatiga ko‘ra quyidagicha:

Zaxiraga olingan o‘quvchilarning jami soni: 100

Matematika fanidan zaxiraga olingan o‘quvchilar soni: 20

Fizika fanidan zaxiraga olingan o‘quvchilar soni: 20

Informatika fanidan zaxiraga olingan o‘quvchilar soni: 20

Kimyo fanidan zaxiraga olingan o‘quvchilar soni: 20

Biologiya fanidan zaxiraga olingan o‘quvchilar soni: 20