Bizning jamoa
Departament boshlig‘i
Monitoring bo‘limi boshlig‘i
Olimpiadalarni tashkil etish bo‘limi boshlig‘i
Nazorat materiallarini tayyorlash bo‘limi boshlig‘i
 
Iqtidorli yoshlar bilan ishlash bo‘limi boshlig‘i
Monitoring bo’limi bosh mutaxassisi
Olimpiadalarni tashkil etish bo‘limi bosh mutaxassisi
Iqtidorli yoshlar bilan ishlash bo‘limi bosh mutaxassisi
Nazorat materiallarini tayyorlash bo‘limi bosh mutaxassisi
Iqtidorli yoshlar bilan ishlash bo‘limi yetakchi mutaxassisi
Olimpiadalarni tashkil etish bo‘limi yetakchi mutaxassisi
Monitoring bo‘limi yetakchi mutaxassisi