32-Xalqaro biologiya olimpiadasi (IBO), 51-Xalqaro fizika olimpiadasi (IPhO)da mamlakatimiz o'quvchilari amaliy topshiriqlarni bajarmoqdalar.

Bugun 32-Xalqaro biologiya olimpiadasi (IBO), 51-Xalqaro fizika olimpiadasi (IPhO)da mamlakatimiz o'quvchilari amaliy topshiriqlarni bajarmoqdalar. 62-Xalqaro matematika olimpiadasi (IMO)ning ham birinchi kuni bo'lib o'tmoqda.