2019-yilda Qo‘shimcha respublika fan olimpiadalari

 

2019 yil oktyabr-noyabr oylarida bo‘lib o‘tgan respublika qo‘shimcha fan olimpiadalari natijalari bilan quyidagi tahliliy jadvallar orqali tanishing: